• Fahrenheitstraat 18-20 Harderwijk
Vraag direct uw prijs aan! Bel: 088-1601530 of klik voor het contactformulier

Bouwman Cargo Solutions Het verschil tussen leveren en ontzorgen

disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Bouwman Cargo Solutions B.V.  Het is niet toegestaan om de site of gedeelten (afbeeldingen ) daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bouwman Cargo Solutions B.V.

De op deze website getoonde informatie wordt door Bouwman Cargo Solutions B.V.  met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Bouwman Cargo Solutions B.V.  behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Bouwman Cargo Solutions B.V.  alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bouwman Cargo Solutions B.V.  niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Deze site kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Bouwman Cargo Solutions B.V. vallen.

Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Bouwman Cargo Solutions B.V.  met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Bouwman Cargo Solutions B.V.  sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

© 2020 Bouwman Cargo Solutions | Alle rechten voorbehouden